Persoon- en plaatsindex van het ORGEL en de ORGELkrant

Via onderstaande links zijn er als proef een aantal indexen beschikbaar gemaakt voor het zoeken van persoons en plaatsnaamgegevens.
Hiervoor zijn alle persoons- en plaatsnamen die in de artikelen voorkwamen geindexeerd.
 

Persoonsnamen: (Per persoonsnaam is vastgelegd in welk nummer en op welke pagina de desbetreffende naam voorkomt.)
HetORGEL 2001   De ORGELkrant 2001
HetORGEL 2002   De ORGELkrant 2002 
HetORGEL 2003   De ORGELkrant 2003 

Plaatsnamen: (Per plaatsnaam en een toegevoegde nadere aanduiding is vastgelegd in welk nummer en op welke pagina de desbetreffende naam voorkomt.)
HetORGEL 2001   De ORGELkrant 2001
HetORGEL 2002   De ORGELkrant 2002 
HetORGEL 2003   De ORGELkrant 2003

 

Er wordt nog nagedacht of het mogelijk is bovenstaande gegevens via een zoekscherm beschikbaar te krijgen over de jaren heen.