Redactie

Hoofdredacteur
Dr. Jan Smelik
H. van Steenwijckstraat 10
8331 KK Steenwijk
e-Mail: redactie@hetorgel.nl


Redactie Orgelmuziek
Dr. René Verwer (orgelmuziek)
Dr. Jan R. Luth (kerkmuziek)
Dr. Jan Hage


Redactie Orgelbouw
Cees van der Poel orgelbouwnieuws@hetorgel.nl
Sietze de Vries


Onderhoud Internet pagina's
Geert Jan Pottjewijd webmaster@hetorgel.nl