Orgelbouwnieuws

Sneek, Martinikerk
[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2013/01]

 
In 1986-1988 werd het Schnitger-orgel (1711) in de Martinkerk van Sneek gerestaureerd. Uitgangspunt bij deze restauratie was de situatie van het orgel zoals die in 1898 door L. van Dam tot stand was gebracht.
Wel werd een nieuw Rugwerk gebouwd, waavan in 1898 alleen het front bewaard was gebleven.
Na deze restauratie sloot de klank van het Hoofdwerk beter aan bij die van het Bovenwerk dan bij die van het Rugwerk, wat voor de speelpraktijk echter juist wenselijk zou zijn.
In overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werd in 2012 een plan gemaakt om deze situatie te verbeteren.
De verbetering bestond hieruit dat de Schnitger-registers Prestant 8’ en Octaaf 4’ van het Hoofdwerk weer teruggebracht werden in hun oorspronkelijke staat.
Van Dam had deze registers in 1898 namelijk deels (te weten de frontpijpen) buiten werking gesteld en deels verlengd en voorzien van expressions.
Het werk werd in 2011 uitgevoerd door Orgelmakerij Bakker & Timmenga, onder adviseurschap van Theo Jellema.

JAN SMELIK

Bronnen:
Jan Jongepier, ‘Het orgel in de Martinikerk te Sneek’,
Het Orgel 85/4 (april 1989) 187-196;
Theo Jellema, ‘Het Sneker Arp Schnitgerorgel’, 300 jaar Arp Schnitgerorgel in de Grote of Martinikerk te Sneek 1711-2011 (z.p. z.j) 8-12.