Orgelbouwnieuws

Tokyo, Meiji Gakuin universiteit
[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2011/06]

 


Op 27 maart 1916 werd de kapel van de christelijke onderwijsinstelling Meiji Gakuin in Tokyo in gebruik genomen.
Meiji Gakuin geldt als de oudste onderwijsinstelling en ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw in het kader van zendingsactiviteiten van de
Amerikaanse Presbyterian Church.
Doordat het aantal studenten toenam, was men in 1931 genoodzaakt de kapel uit te breiden met een vleugel, waardoor het gebouw toen de vorm van een kruis kreeg. In de periode april 2006 tot en met februari 2008 werd de kapel grondig gerestaureerd, waarbij men het gebouw tevens aardbeving-proof maakte.
In de kapel gebruikte men tot 1966 een Mason & Hamlin-harmonium.
In februari van dat jaar leverde de firma E.F. Walcker & Co uit Ludwigsburg (D) een orgel. Dit instrument bleek rond de laatste eeuwwisseling in een dermate slechte staat te verkeren dat besloten werd tot nieuwbouw.
Het nieuwe orgel moest geënt zijn op orgels uit noordwest Europa uit de periode 1650-1750.
Er werden vier offertes aangevraagd, bij orgelmakers in Duitsland, Nederland, de Verenigde Staten en Zwitserland.
De opdracht werd gegund aan Henk van Eeken.
Als adviseur werd Jacques van Oortmerssen aangetrokken.
De ingebruikneming vond plaats op 24 oktober 2009. Het orgel werd bij die gelegenheid bespeeld door de organiste van de kapel, Miho Hasegawa, en adviseur Jacques van Oortmerssen.

Dispositie:

Manuaal (c-d3) Rugwerk (c-d3) Pedaal (c-f1)
Prestant 8’ (discant dubbel) Prestant 8’ (discant dubbel) Prestant 8’
Quintadena 16’ Cornet 3 st, discant Subbas 16’
Viola di Gamba 8’ Holpijp 8’ Roerquint 6’
Roerfluit 8’ Octaaf 4’ Octaaf 4’
Octaaf 4’ Roerfluit 4’ Holfluit 2’
Gemshoorn 4’ Nasard 3’ Ruispijp 2 st.
Quint 3’ Superoctaaf 2’ Mixtuur 4 st.
Superoctaaf 2’ Nachthoorn 2’ Fagot 16’
Sexquialter 2 st. Flageolet 1 1/2’ Trompet 8’
Mixtuur 4-5-6 st. Mixtuur 3-4 st Trompet 4’
Trompet 8’ Hautbois 8’  
Vox Humana 8’  

Koppeling Manuaal aan Rugwerk; Koppeling Manuaal aan Pedaal;
Tremulant gehele orgel
Temperatuur: Kellner-Bach
Toonhoogte: a1 = 435 Hz bij 20° C
Zes spaanbalgen
Winddruk: 72 mm wk

Samenstellingen vulstemmen
Sexquialter 2 st.
    C     1 1/3 4/5
    c      2 2/3 1 3/5
Mixtuur 4-5-6- st. (Manuaal)
    C         2 1 1/3 1 2/3
    c          2 2/3 2 1 1/3 1
    c 1      4 2 2/3 2 2 1 1/3
    c2       4 4 2 2/3 2 2/3 2 2
Cornet 3 st. (Rugwerk)
    C        1 2 2/3 2 1 3/5
Mixtuur 3-4 st. (Rugwerk)
    C        1 2/3 1
    c         2 1 1/3 1
    c         1 2 2/3 2 1 1/3 1
    c2       4 2 2/3 2 1 1/3
Ruispijp 2 st. (Pedaal)
    C         1 2 2/3 2
Mixtuur 4 st. (Pedaal)
    C         1 1/3 1 2/3 1/2
    c          2 1 1/3 1 2/3


Bronnen:
www.henkvaneeken.com 
www.meijigakuin.ac.jp