Orgels gevraagd en aangeboden

Op deze pagina vindt U een overzicht van vraag en aanbod van pijporgels in Nederland. De lijst pretendeert niet volledig te zijn maar biedt een zo goed mogelijk overzicht. U kunt uw vraag of aanbod kenbaar maken of afmelden met een E-mail aan de Webmaster.


Het aanbod en de vraag van orgels zijn verdeeld over de volgende categorieën:

Orgelmakers met een eigen website

Naam Website Aanbod ja/nee
     
Adema http://www.adema-kerkorgelbouw.nl  4 (deel)-instrumenten
Bakker & Timmenga http://www.bakker-timmenga.nl   -
Boogaard  http://www.orgelmakerijboogaard.nl  -
Jacob N. Breetvelt http://www.breetvelt.org  1 instrument
Martin Butter http://www.martinbutter.nl 1 instrument
Nico van Duren www.kerkorgelonderhoud.nl -
Henk van Eeken  http://www.henkvaneeken.com  2 instrumenten
F.R. Feenstra  http://www.frfeenstra.nl   11 Engelse kerkorgels
Flentrop  http://www.flentrop.nl  -
Henriksen en Reitsma http://www.hendriksen-reitsma.nl 3 instrumenten
Van den Heuvel  http://vandenheuvel-orgelbouw.nl 5 instrumenten
Kaat en Tijhuis http://www.kaatentijhuis.nl 7 instrumenten
Klop  http://www.klop.info  -
Pels & van Leeuwen  http://www.pelsenvanleeuwen.nl ca. 15 instrumenten
Van der Putten http://www.orgelmakerij.nl  3 instrumenten
Reil  http://www.reil.nl   -
J.C. van Rossum http://www.rossumorgelbouw.nl  -
Mense Ruiter http://www.menseruiter.nl  -
Sicco Steendam http://www.orgelbouwsteendam.nl  8 instrumenten
Stinkens  http://www.stinkens.nl  -
Verschueren http://www.verschuerenorgelbouw.nl/  1 instrument
Van Vulpen http://www.vulpen-orgel.nl  3 instrumenten
Rini Wimmenhove http://www.huisorgelbouw.nl 2 instrumenten
Witteveen http://www.witteveen-orgelmaker.nl 5 orgels en 2 harmoniums
S.de Wit & Zn http://www.sdewit.nl  -
De Wijs
www.dewijsorgelmaker.nl
2 instrumentenKerken en organisaties

Informatie Foto's Omschrijving
   


Klik op de afbeelding voor een vergroting

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Roetman, email jan@janroetman.nl
Verschueren Opus 475
Geplaatst in Hervormd Wijkgebouw te Genemuiden
Gebouwd door de orgelbouwer Fa. L. Verschueren te Heijthuisen en in gebruik genomen 31 augustus 1959.
Het orgel is gebouwd naar het elektro-pneumatisch systeem en heeft 2 klavieren en vrij pedaal
Dispositie
Manuaal I - 56 tonen Manuaal II - 56 tonen Pedaal - 30 tonen
Prestant 8’ Holpijp 8’ Subbas 16’
Roerfluit 8’ Blokfluit 4’ Octaafbas 8’
Octaaf 4’ Octaaf 2’ Gedektbas 8’
Mixtuur 3-4 st. Sesquialter 2 st. Koraalbas 4’
Koppel fluit 4’ Schalmei 8’  
Kwint 2 2/3’    

Koppelingen;
Pedaal + Manuaal I
Pedaal + Manuaal II
Pedaal + Manuaal II 4’
Manuaal I + Manuaal II
Manuaal I + Manuaal II 16’
Manuaal I + Manuaal II 4’
Speelhulpen;
Autom. Pianopedaal
Vaste preset stops P, MF, F, TT, oplosser
Tremolo manuaal II
Pedaalverlichting

Het orgel hangt tegen de muur van het gebouw, de speeltafel is vrij verplaatsbaar op een bordes met zwenkwielen.
Het orgel telt 728 sprekende pijpen.

   
   
  De Protestantse Gemeente Wommels-Hidaard zoekt geÏnteresseerde kopers voor het orgel van de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
Het orgel is rond 1900 gebouwd door Bakker en Timminga uit Leeuwarden. Het heeft een manuaal en een aangehangen pedaal.
Het orgel verkeert vrijwel geheel in originele staat. Een stijlvol en degelijk gemaakt instrument.
Eind 2013 zal het orgel beschikbaar komen. Vraagprijs in overleg.

Dispositie:
Prestant 8’
Bourdon 16’ bas C – B
Bourdon 16’ discant
Holpijp 8’
Viola di Gamba 8’
Octaaf 4’
Fluit 4’
Cornet 3 st. discant
Octaaf 2’
Mixtuur 2 -3 st.
Trompet 8’
Ventiel

Klavieromvang: c – f ‘’’
Pedaalomvang: c – f ‘’’

Afmetingen.
Hoogte: 3.70 meter (met bekroning ongeveer 4.20 meter)
Breedte: 3,15 meter
Diepte: 1,50 meter

GeÏnteresseerden kunnen zich wenden tot de secretaris van het
College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Wommels-Hidaard.
M. Nauta
De Homeie 12
8731 EC Wommels
Tel. 0515 332386
   
   
   
   
Orgelbank Vereniging van Kerkvoogdijen  http://www.kerkrentmeester.nl 

 

Enkele kleinere instrumenten
Orgelbank www.orgelbank.com  10 à 15 instrumenten zijn beschikbaar
Privé-personen


 
Klik op de foto voor een vergroting
Bouwjaar 1992
Bouwer Fa. S. de Wit & Zn (Nieuw-Vennep)
Het orgel staat in de buurt van Drachten

De grondstemmen zijn:
Prestant 4’ (C - Dis: 4 pijpen in de kast; E - c’: frontpijpen (33); cis’ - F4: 29 pijpen in de kast)
Holpijp 8’ (C - b: 12 tonen elektronisch; c’ - b’: 12 houten pijpen, c2 - f4: gedekt (metaal), 30 pijpen; fis4 - f5: open (metaal), 12 pijpen
Roerfluit 4’ (c’ - f3: gedekt met roer, 42 pijpen)
Subbas 16’ (elektronisch gesampled)
Alle metalen pijpen in orgelmetaal van 25% tin.

Dispositie:
Manuaal 1: Prestant 8’, Roerfluit 8’, Holpijp 8’, Octaaf 4’, Fluit 4’, Kwint 2 2/3, Octaaf 2’, Terts 1 3/5
Manuaal 2: Bourdon 8’, Prestant 4’, Roerfluit 8’, Roerfluit 4’, Fluit 4’, Nasard 2 2/3, Woudfluit 2’, Kwint 1 1/3
Pedaal: Subbas 16’, Gedekt 8’, Prestant 4’, Fluit 4’, Roerfluit 4’, Octaaf 2’
Tremulant over het gehele orgel.

De registers zijn uitgevoerd in trek-registers aan beide zijden van de klavieren.
Het orgel is gebouwd in eiken donker gebeitst en heeft houten klavieren van ebbenhout.

Afmetingen: de hoogte is 244 cm , de breedte 180 cm, de diepte van de kast is 56 cm en de pedalen steken nog eens 70 cm extra uit.

Prijs: € 6.200, inclusief bank en exclusief demontage en vervoer.

Contact: Cees de Wit, ceesnmdewit@gmail.com
   
Foto's Omschrijving en contact gegevens
   
 
Klik op de afbeelding voor een vegroting
Pijporgel aangeboden vppr bruikleen
Wegens sluiting van de R.K. Sint-Gertrudiskerk te Utrecht wordt een nieuwe locatie gezocht waar het hier beschreven orgel voor onbepaalde tijd in bruikleen kan staan.
De aanzienlijke mensuren en winddruk (85 mm WK) geven het orgel een stevige, draagkrachtige klank, die een (middel)grote ruimte met ruime akoestiek verlangt.
De bouwer en eigenaar van het orgel is Koen van Andel, werktuigbouwkundig ingenieur en toegewijd amateur-orgelbouwer. Hij gebruikte zorgvuldig geselecteerd tweedehands pijpwerk en liet dit res-taureren en herintoneren door een professioneel orgelmaker. Het orgel heeft bewezen technisch betrouwbaar en redelijk stabiel van stemming te zijn.

DISPOSITIE
Manuaal (C-f’’’)  
Holfluit 8’ B/D (Valckx & Van Kouteren, 1954)
Prestant 4’ B/D (idem)
Woudfluit 2’ B/D (Standaart, ca. 1910)
Basson-Hobo 8’ B/D (Stinkens, ca. 1980)
Pedaal (C-d’)  
Subbas 16’ (C-B: Walcker, 1971. c-d’ uit H8’)
Bourdon 8’ (transmissie uit Holfluit)

Speelhulpen:
Pedaalkoppel
Treden voor in-/uitschakeling Prestant 4’ B/D
Tremolo (sterkte en snelheid regelbaar, ook tijdens spelen)
Toonhoogte: a’ ≈ 440 Hz bij 16 ⁰C
Temperatuur: evenredig zwevend
Deling B/D: tussen b en c’
Tractuur: mechanisch, m.u.v. transmissies (elektrisch) en C-B Subbas (elektro-pneumatisch)

Afmaetingen en ontwerp
Binnen bepaalde kaders en in overleg zijn het frontontwerp en de kleurstelling aan te passen aan een nieuwe standplaats.
Op een nieuwe locatie zal het orgel op een nieuw te vervaar-digen, niet-verplaatsbare vlonder geplaatst worden. Daarin lig-gen o.a. het pedaalklavier en de pedaallade verzonken.
In de afbeelding hiernaast zijn de afmetingen van het orgel weergegeven. Rondom dient rekening te worden gehouden met ca. 0,5 m ruimte t.b.v. onderhoud. Het totale benodigde grondvlak is dus ca. 2,4 m breed en 3,2 m diep. Hoogte 3,06 m. Aansluiting op krachtstroom verdient sterke voorkeur.

Impressie
Op www.koenvanandel.nl/van-andelorgel/audio  is het orgel te beluisteren. Elders op deze site is ook veel beeldmateriaal en toelichting te vinden.
Voor meer (live)opnames, informatie, vrijblijvend overleg of een bezoek aan het orgel op de huidige locatie kunt u contact opnemen met bouwer/eigenaar Koen van Andel (zie hieronder).
Huidige situatie in Utrecht, sinds 2006.

info@koenvanandel.nl  0031 (0)6-40 530 671
   
Bouwjaar 1994 Bouwer onbekend

Het orgel werd gerestaureerd door de orgelbouwer Stijn Dekoninck in 2009.
Bezoek op aanvraag.

Dispositie:
Bourdon 8'
Flûte 4'
Doublette 2'

Afmetingen:
Hoogte : 250 cm
Lengte : 185 cm
Diepte : 108 cm
Diepte (met pedaal) : 147 cm

Manuaal 54 toetsen
Pedaal: 30 toetsen

Vraagprijs: EUR 4500,=

Contact: Suzanne Moreau fax.moreau@gmail.com
   
   
 

Het orgel bestaat uit drie gedeelten: het middenstuk bevat speeltafel met er achter de beide orgellades, rechts ervan staan de pedaalpijpen op de pedaallade, links ervan staat de motor met de windbalg.
Vloeroppervlakte:
links 60cm (br) x 60cm (diep)
midden 150cm (br) x 84cm (diep)
rechts 107cm (br) x 84cm (diep).
de totale lengte van de drie delen is 317cm.
Inspringing t.o.v. vloerdiepte:
het pedaal steekt 58 cm uit de orgelkas.
inspringing linker en rechterdeel:
links: op cm hoogte springt de kas 33cm in (tot 27cm diepte)
rechts: op 76cm hoogte springt de kas 33cm in (tot 51 diepte)
Hoogte:
midden en rechterstuk heeft als kas-hoogte 252cm
het linkerdeel is180cm hoog
de Subbas 16' C- steekt 17cm boven de kas uit tot 269cm. [dit kan drastisch worden aangepast PvdWoel]
Herkomst:
Het kabinet-orgel is aangekocht bij Venema in Kampen.
Het secrétaire-orgel is sedert 1970 in bezit van Klop in Garderen.
Historisch materiaal
Orgelkas
De beide orgels zijn aangekocht zonder de oorspronkelijke kasten.
Om het secretaire-orgel is rond 1930 een pianokast aangebracht.
Van het kabinet-orgel bestond bij aankoop geen kast meer.
Windlades
De beide windlades dateren uit de achttiende eeuw en werden door
dr. Gierveld toegeschreven aan Hinsch, resp. Freytag.
Pijpwerk
Een groot deel van het pijperk is van Hinsch resp. Freytag.
Hieromheen is nieuw werk van de firma Klop (pedaal en tongwerk).
Voorts passend pijpwerk uit andere orgels.
Het bovenmanuaal staat op de oude sleeplade van een kabinetorgel.
Het benedenmanual staat op de sleeplade van een secretaireorgel.
Ze dateren beide uit de achttiende eeuw, evenals veel pijpwerk.
Gierveld vermoedt dat de laden zijn van Hinsch resp. Freytag.
Pedaal (39 pijpen) en Regaal zijn nieuw.

Bovenmanuaal
b + d gedekt 8’
d prestant 8’
b + d prestant 4’
b + d fluit 4’
b + d octaaf 2’
d quint 3’
b + d regaal 8’
Ondermanuaal
b + d holpijp 8’
d gamba 8’
b + d fluit 4’
b + d octaaf 2’
Pedaal
bas 8’
tr.m. subbas 16’

koppeling boven-ondermanuaal
onder-bovenmanuaal
ondermanuaal- pedaal
bovenmanuaal- pedaal
voorts:
Italiaanse trom
vogel
tremulant

stemming Valotti 440 Hz

Prijs: 25.000 Euro afhankelijk van services
te bevragen bij:
drs. Pieter van der Woel, Heerenweg 176, 1851KW Heiloo
075-7716393 / 06-44630333
pjwoel@gmail.com 
locatie Amsterdam centrum
   


 
Een Flentrop huisorgel in uitstekende staat met fraai beschilderde luiken (door de Zaanse beeldend kunstenaar Han Koning).
Één klavier, 3 registers (8’, 4’ en 2’ voet) en aangehangen pedaal. Gebouwd rond 1978

Afmetingen: hoog:179cm Breed:117cm Diep:100cm
Kleur: Oud-groen (Zaans-groen)

Prijs op aanvraag

Meer info bij: Susanna Veerman
Tel: 055-3014243 of 06-10729371
sveerman@planet.nl
   
 


Veilingen

Naam Website Aanbod ja/nee
     
Speurders

http://www.speurders.nl/muziekinstrumenten/

ja
Marktplaats.nl http://www.marktplaats.nl  ja
2ehands.nl http://muziek.2dehands.nl/markt/muz_instr/orgels/ ja
Kapaza http://www.kapaza.nl/subcat/590/  ja
Paginamarkt http://www.paginamarkt.nl/kerkorgel/  ja