Concerten opgeven voor de agenda

De aankondigingen van orgelconcerten in Nederland en directe omgeving op de internetsite van Het ORGEL, de ZomerAgenda en de nieuwsbrief NotaBene zijn gestandaardiseerd. Let op het voorbeeld wanneer u het formulier invult. Alleen concerten, waarin het orgel wordt gebruikt, worden opgenomen. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Concertaankondigingen voor de maanden juni, juli, augustus en september verschijnen automatisch in de ZomerAgenda (zie hieronder), indien ze voor 1 mei aangemeld zijn.

Het aankondigen van concerten kost 2 euro per concert. Voor dat bedrag wordt het concert opgenomen in de agenda op de website van Het ORGEL. Tevens zal het concert vermeld worden in de maandelijkse digitale nieuwsbrief en in de ZomerAgenda. 


ZomerAgenda

Elk jaar verschijnt bij de papieren editie van Het ORGEL de ZomerAgenda, een overzicht van meer dan 1.000 orgelconcerten in Nederland en directe omgeving. De deadline voor de papieren editie van de ZomerAgenda is elk jaar 1 mei. Een concert opgeven kost 2 Euro per concert. U kunt de ZomerAgenda bestellen door 5 Euro over te maken op NL95INGB0000102003 van de KVOK te Helmond; de agenda wordt dan thuisgestuurd. 
Concerten die na 1 mei aangemeld worden, kunnen alleen in de webagenda op deze site en in de digitale nieuwsbrief opgenomen worden. Ook dat kost 2 euro per concert. De webeditie is gratis beschikbaar op deze website. Concerten voor de ZomerAgenda kunnen uitsluitend aangemeld worden door het opgaveformulier in te vullen.

Indien u een advertentie opgeeft voor de Zomeragenda, worden de bijbehorende concerten gratis vermeld.

Opstarten formulier

Betaling concertaankondigingen
De betaling van alle concertaankondigingen geschiedt via het machtigingsgedeelte op het aanmeldingsformulier op de site. Vult u de machtiging op dit internetformulier in en het bedrag wordt dan automatisch van uw rekening afgeschreven.
Opgave van concerten kan alleen via het machtigingsformulier op de siteOm deze site zo effectief mogelijk te kunnen beheren, heeft de redactie besloten de concerten in het Nederlands aan te kondigen (want de aangekondigde concerten zijn voor het grootste deel in Nederland) en de festivals in het Engels (omdat veel van de aangekondigde festivals buiten Nederland plaatsvinden). 


Voorbeeld een concertaankondiging op de site van het ORGEL:
N.B. Het is belangrijk de datum en de tijd in onderstaand formaat op te geven, zodat de kans op fouten wordt geminialiseerd!

Datum dd-mm-jjjj Plaats Gebouw Tijd uu.mm Uitvoerenden
01-01-2009 Amersfoort St.-Joriskerk 15.30 Klaas Peter PietersenOpstarten formulier