Artikelen

 

Evan Bogerd In memoriam Herman van Vliet
Het ORGEL 114 (2018), nr. 4, 34-35 [samenvatting]


In 2011 stelde Herman van Vliet in het Reformatorisch Dagblad dat het leven kort en beperkt is. Om al zijn plannen te kunnen uitvoeren zou hij wel 120 jaar moeten worden. Het mocht niet zo zijn.
Op 25 mei 2018 is Herman van Vliet na een kort ziekbed op 77-jarige leeftijd overleden. Een bijzondere organist, zowel in zijn spel als in zijn doen en laten. In de tien jaar dat ik hem mocht kennen, waarvan vier jaar als docent, heeft hij een onuitwisbare indruk gemaakt als karakteristiek organist en aimabel man.