Artikelen

 

Peter van Dijk In memoriam Jacob Spaans
Het ORGEL 114 (2018), nr. 1, 44-45 [samenvatting]


Op 23 oktober 2017 overleed Jacob (Jaap) Spaans, 78 jaar oud. Daarmee kwam een einde aan een zeer actief leven. De Nederlandse orgelwereld is hem veel dank verschuldigd, met name voor zijn grote inzet voor het oudkatholieke orgelbezit.


Jaap Spaans Foto Jaap Maars