Paul De Maeyer Improvisatieles
Het ORGEL 96 (2000), nr. 3, 9-18 [samenvatting]

Veel mensen zijn geremd als het erop aan komt zichzelf open te stellen voor anderen; liever schermen ze zich af tegen potentieel misprijzen. Dit is een belangrijk punt voor wie anderen wil leren improviseren op het orgel. Improvisatielessen kunnen helpen bij het leren ontdekken van eigen muzikale ideeën en het leren structureren van de emoties die daarmee gepaard gaan. Improviseren geeft de leerling dan de kans om zijn verbeelding te trainen, actief te gaan musiceren en meer te begrijpen van kunst en cultuur. Van groot belang is dat de leerling leert zich een voorstelling te maken van wat hij al musicerend wil vertellen. Associëren (door te brainstormen aan de hand van op papier uitgewerkte gedachtenschema's, en door hetgeen confrontaties met andere kunsten opleveren te combineren) is daarbij een goed hulpmiddel, evenals het controleren ervan door beweging, structuur en techniek in de gaten te houden. Voorwaarden om associatie- en controlevermogen goed aan te leren zijn: enthousiasme, het besef dat muziek 'levende klank' is, dat je een verhaal vertelt (retorica), concentratievermogen, zelfvertrouwen. Enig drillen kan ook geen kwaad: regelmaat in les en studie leidt sneller tot overtuigende resultaten. Wie improviseert, spreekt een persoonlijke muzikale taal. Het is mogelijk deze taal te leren spreken als kleuter. Eerst klinkt het als een brabbeltaaltje dat daarna verfijnd wordt. De musicus staat centraal; het orgel leent hem alleen zijn prachtige stem.