Festivals, Masterclasses, Contests &cetera in Europe

For announcing Festivals, Masterclasses, Contests &cetera write an EMail to the webmaster


We suggest to have a look at the calendars of these organ magazines as well:
Orgelkunst [Flanders], Ars Organi [Germany], www.ORGANpromotion.org (Germany), The Royal College of Organists [United Kingdom], ORGUE et Compagnie [France].

Take also a look at: www.ORGANpromotion.org


Voor activiteiten en festivals in Nederland kijk ook op de volgende websites:

 

2019

 

 

January  February  March  April  May  June  July  August  September  October  November  December

 

 

JanuaryFebruary

02.02 - 07.09 2. »Ambitus Organ Competition für junge Europäer im Alter bis zu 21 Jahren
An niederländischen historischen Orgeln, durchgeführt in mehreren Runden. Finale am 7. September 2019 in der Grote
or Sint-Laurenskerk in Rotterdam. Anmeldeschluss: 1. Dezember 2018 (bereits verstrichen). Informationen beim Veranstalter: Ambitus Orgelconcours, Herman Kuijks-traat 30a, NL-4191 AK Geldermalsen, Niederlande, Internet: www.ambitusfoundation.org  und jnoom@ambitusfounda-tion.org , Tel. +31 645 400536.

02.02 Eerbetoon aan organist Willem Mesdag (1930 – 2018), in de Oude Blasius Delden 19:30 uur
Op 8 januari 2018 overleed de Deldense organist, orgeldocent, beiaardier, dirigent, componist en tekstdichter Willem Mesdag. De Vereniging Cultuurvrienden Oude Blasius organiseert ter nagedachtenis aan deze hoogstaande, veelzijdige en invloedrijke musicus een herdenkingsconcert, op zaterdagavond 2 februari, om 19:30 uur, in de Oude Blasius. Dat doen de Cultuurvrienden in directe samenwerking en samenspraak met de familie Mesdag, in het bijzonder met Matthijs Mesdag. En met de in de gemeente welbekende organist Gerrit Hoekstra.
Het programma is een eerbetoon aan en passend herinneringsteken van Willem Mesdag. Uit respect voor zijn indrukwekkend cultureel erfgoed. Een royale groep betrokken musici, uit de familie Mesdag (Hans op blokfluit, Clara als alt en Matthijs als bas), van deelnemers van de roemruchte Bachdagen, van landelijke instrumentalisten, de Deldense organist Louis ten Vregelaar en zijn Almelose collega Gerrit Hoekstra zullen spelen. Het Mesdag Ensemble is speciaal voor deze gelegenheid samengesteld en bestaat verder uit professionele en bij Mesdag betrokken musici : Caroline Stam – sopraan, Jan Joris Nieuwenhuis – hobo, Tora Schuurman – viool, Thijs Gerretsen – viool, Romein van der Drift – altviool, Peter Bouma – cello en Hein Jens – contrabas. Op het programma staan veel werken van Johann Sebastian Bach: orgelwerken zoals de Fuga BWV 552, het concert voor Oboe d’Amore BWV 1055 met orkest, en de cantate BWV 56 ‘Ich will den Kreuztab gerne tragen’. Verder een sonate van Händel voor blokfluit en (kist)orgel. Plus liederen met orgel, van A.C. Schuurman.
Het herdenkingsconcert van Willem Mesdag is gratis toegankelijk. In de traditie van de zeer gewaardeerde ‘Concerten bij kaarslicht’ wordt wel een vrije gift gevraagd, bij de afronding van het concert. Een programmaboekje met ook het muzikale levensverhaal van Mesdag is bij het concert voorhanden. Ieder die nog stil wil staan bij het rijke culturele leven van Willem Mesdag is welkom, op zaterdagavond 2 februari a.s. De kerk is open vanaf 18:30 uur. Zie verder www.cultuurvrienden-oudeblasius-delden.nl
March

09.03 Orgeldag Lebuinuskerk Deventer
Stichting Lebuinusconcerten Deventer organiseert op zaterdag 9 maart 2019 weer een orgeldag. U kunt dan een half uur het Holtgräve-orgel bespelen voor 20 Euro. Eén van de eigen organisten is hierbij aanwezig om u wegwijs te maken. Na twee restauratieprojecten is het orgel vorig jaar weer in gebruik genomen. Deze zijn uitgevoerd door Reil Orgelmakerij te Heerde. De kerk zelf is dagelijks open voor bezichtiging.
Opgave via info@lebuinusconcerten.nl of telefonisch 0570-640 324. U krijgt dan een bevestiging met het tijdstip waarop u bent ingedeeld. De kosten bedragen €20 per half uur, te voldoen via het rekeningnummer van de stichting NL97 RABO 0377 7037 96 of tegen contante betaling op de dag zelf in de kerk.

30.03 Orgelconcours voor jongeren van 12-18 jaar in De Bron te Assen.
Voor meer informatie zie www.orgelkringassen.nl

30.03 Scholingsdag voor organisten te Amsterdam
De Orgelcommissie van de Protestantse Kerk van Amsterdam organiseert een scholingsdag voor organisten. Aan de orde komen het voorbereiden van een kerkdienst, het maken van voorspelen, hoe om te gaan met lastig zingbare melodieën, en technische aspecten van het orgel.
Docenten zijn Jos van der Kooy, Christiaan Winter, Henk Kooiker.
Datum: zaterdag 30 maart, van 10.00 -16.00, in de Muiderkerk in Amsterdam. Kosten: 30 euro. Aanmelden bij Flip Noordam, pc.noordam@planet.nl  0683653140.
April

06.04  Calcant Lentetrip met Wannes Vanderhoeven enJan Van Mol
Hoofdbestemming: drie instellingen van kloosterzusters in de Antwerpse Kempen waar nog een levendige, zij het ouder wordende zustergemeenschap aanwezig is, waar de kapel nog in gebruik is en het orgel onderhouden. Het orgel verschaft ons toegang tot prachtige 19de eeuwse interieurs waarbij het wonder van O.L.V. Waver het meest bekende is.
Vertrek 8 u - terug 18 u
8.00 u Berchem Station kant Borsbeekbrug -
8.15 u aan de parking bij de uitrit Mechelen Noord (Rode Kruis - plein achter Mc Donald’s) Deelname: € 50 - Leden Calcant en OIV: € 45
Inschrijving in volgorde van betaling. Er zijn 40 plaatsen. Vermelden: naam, opstap (M of B) Inbegrepen: verplaatsing met luxe-autocar, brochure, rondleidingen en concerten
Contact: janvanmol@icloud.com  - 0497 438 424 www.calcant.be

06.04 Voorjaarsexcursie van Stichting Organum Friscum
In de excursie worden 4 orgels in Drachten bezocht.
Het eerste orgel op het programma is het Mense Ruiter-orgel uit 1975 in De Hoeksteen. Het tweeklaviers orgel met twaalf stemmen en vrij pedaal werd in 1992 opnieuw geïntoneerd door Sicco Steendam. Het tweede orgel dat die ochtend wordt bezocht is het orgel van Bernard Pels & Zoon (20/IIP) in De Fontein. Dit instrument werd in 2007 gerestaureerd door de Gebroeders Reil.
Na de lunchpauze is de eerste stop het Van Dam-orgel (15/llaP, 1857) in de Doopsgezinde Vermaning.
De dag wordt besloten in de Grote Kerk bij hetJ.A. Hillebrand-orgel (foto) uit 1820 (20/IIP), met een zelfstandig pedaal van Flentrop.
De algehele leiding van de excursie is in handen van Theo Jellema die samen met Jochem Schuurman de orgels zal bespelen.
Aanmelden kan door vóór 25 maart € 15 per persoon (donateurs) of € 20 (niet-donateurs) over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van Stichting Organum Frisicum o.v.v. voorjaarsexcursie, aantal personen, postcode en huisnummer. Kinderen onder de 16 jaar kunnen gratis deelnemen. Wie gebruik wil maken van de lunch maakt nog eens € 10 per persoon over.


06.04 Excursie Brabantse Orgelvereniging
Op zaterdag 6 april 2019 organiseert de Brabantse Orgelfederatie, in samenwerking met De Orgelvriend en de KVOK afdeling Noord-Brabant, de voorjaarsexcursie. Deze voert ons ditmaal naar de vestingsteden Willemstad en Klundert.
We beginnen ’s ochtends om 10.00 uur in Willemstad in de fraaie achthoekige koepelkerk, die ooit gebouwd werd met subsidie van prins Maurits. Nadat de kerk in 1950 uitbrandde, waarbij ook het Hess-orgel verloren ging, bouwde Willem van Leeuwen hier in 1953 een fraai nieuw instrument. Het orgel wordt gepresenteerd door Henk Kooiker.
Vervolgens gaan de excursiegangers naar Klundert, waar wij eerst de Gereformeerde Kerk bezoeken. Hier zal ons het bescheiden maar mooie Van Dam-orgel gepresenteerd worden. Het dateert uit 1891 en heeft de watersnoodramp vrijwel ongeschonden overleefd. In de Hervormde Kerk luisteren we naar een indrukwekkend Flentrop-orgel uit 1958.
Wij besluiten in ‘De Stad Klundert’. Dit is de voormalige R.K. Sint-Johannes de Doperkerk, die in 2017 werd herbestemd tot particulier evenementencentrum. Hier treffen we twee orgels. Het Marcussen-orgel, dat in 1965 geplaatst werd in de Sint-Stephanuskerk te Moerdijk, vindt hier sinds 2013 hier zijn (feitelijk oorspronkelijke) bestemming. Eind 2017 werd in ‘De Stad Klundert’ een tweede orgel geplaatst. Dit is het orgel dat Vermeulen in 1950 bouwde voor de Kerk van de Heilige Martelaren van Gorcum in Bergen op Zoom en dat in 1987 werd overgeplaatst naar de Kerk van de Heilige Harten in ’s-Hertogenbosch. Het slotconcert wordt hier gegeven door de huisorganist en artistiek leider van ‘De Stad Klundert’, Gerben Mourik, die ook de andere orgels in Klundert zal presenteren.
Als u wilt deelnemen aan deze excursie, wordt u verzocht zich aan te melden via excursie@brabantorgel.nl  onder vermelding van het aantal personen en ‘lid KVOK’. De verlaagde bijdrage aan deze excursie bedraagt voor leden van de KVOK € 20 per persoon, te voldoen bij de aanvang van de excursie in Willemstad. Deelnemers ontvangen een programmaboekje en aan het einde van de excursie een cd waarop de orgels te beluisteren zijn met recent opgenomen werk dat ook tijdens de excursie ten gehore wordt gebracht.
Info: http://brabantorgel.nl

08.04 - 13.04 Zesdaagse Orgelreis naar Historische orgels in Württemberg.

Van maandag 8 t/m zaterdag 13 april a.s. zal D.V. een zeer bijzondere aantrekkelijke orgelreis worden gemaakt naar een groot aantal belangwekkende en historische orgels in de deelstaat Württemberg (Duitsland).

Een uitvoerige inlichtingenfolder kan worden aangevraagd bij Maarten Seijbel- Elburg tel.0525-681486 of email: m.seijbel.1@kpnmail.nl23.04 - 27.04 3. Interpretationsseminar für nicht hauptberuflich tatige Organisten in Delft (NL)
Künstlerische Leitung: Bas der Vroome (Professor fiir Orgel am Rotterdamer Konservatorium) Kursinstrumente: Orgeln in Delft Oude Kerk, Witte 1857,111/41; Vïerhovenkerk, Norman and Beard, Norwich/England 1910,11/19; Marcuskerk, de Koff 1970), Schiedam (Grote Kerk, Nijhoff 1550 / Flentrop 1975,111/36) und Haarlem (Müller 1738, ’t Woudt, II/9, de Koff 1970 / van Eeken 1987)
Info/Anmeldung: Dr. Olaf Zenner, Schwabenstrafie 3, D-50996 Köln Fon +49/(0)221/351374 Fax: +49/(0)221/396714 kimmusik@t-online.de  www.gdo.de

23.04 - 28.04 Orgelwoche am Bodensee Eriskirch (D)
Intensives Üben und Unterricht Dozenten: Prof. Jens Wollenschlager (Tübingen), Bezirkskantor Andreas Grasle (Ditzingen) Thema: Orgelliteraturspiel und liturgisches Orgelspiel Zielgruppe: Organistlnnen im Nebenberuf, Orgelschülerlnnen
Anmeldeschluss: 21.2.2019 Info/Anmeldung: Verband Evangelische Kirchenmusik in Württemberg e.V., Nicole Fadani, Gerokstrafie 19, D-70184 Stuttgart Fon +49(0)0711/237 19 34-10 info@kirchenmusik-wuerttemberg.de  www.kirchenmusik-wuerttemberg.de


May

01.05 - 23.06 Vox Organi Orgelfestival Südniedersachsen
Info: https://voxorgani.org

01.05 und 30.05 "Gute inventiones" Mit J. S. Bach und seinen Vorbildern und Lehrern Orgelimprovisation lernen
Stiftskirche Tübingen (D) Dozent: KMD Prof. Ingo Breden-bach (Tübingen)
Zielgruppe: Haupt- und neben-amtliche Organistlnnen Anmeldeschluss: 15.2.2019 www.kirchenmusik-wuerttemberg.de

09.05 - 10.05 Meisterkurs mit Joris Verdin an der Kuhn-Orgel der Pauluskirche Basel.
Thema „Die frühe Lemmens-Schule im Kontrast zu Cesar Franck“. Veranstalter: Hochschule für Musik Basel, Kursgebühr CHF 100 (Studenten: 60). Information und Anmeldung: Prof. Dr. Martin Sander, martin.sander@fhnw.ch 

11.05 Orgeldag Noord Nederland!
Vanaf 1 april a.s. is de meest actuele lijst van deelnemende orgels met de beschikbare tijden te raadplegen op de website van de Stichting Hinszorgel Leens. www.hinszorgelleens.nl
Voor opgave en deelname gelden de volgende "Sp(e)elregels":
- De speeltijd per deelnemer is een half uur per orgel.
- Van 10.00 tot 16.00 uur zijn de kerken te bezichtigen en de orgels te bespelen.
- In principe is het bespelen van de orgels voor iedereen mogelijk. Men dient zich echter te realiseren dat orgels instrumenten zijn waarmee voorzichtig moet worden omgegaan. Er wordt dan ook verzocht de wijze van bespelen op de orgels af te stemmen.
- Voor het bespelen van één of meerdere orgels gedurende 30 minuten is opgave, uitsluitend telefonisch mogelijk.
- Aanmelden kan alleen op maandag 8 en dinsdag 9 april 2019 's avonds tussen 19.00 en 21.00 uur bij de Stichting Hinszorgel Leens via telefoonnummer 06-57615209.
- Na 9 april is aanmelding per mail via info@hinszorgelleens  nog mogelijk tot uiterlijk 27 april. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Aanmeldingen per mail die vóór 10 april worden gedaan worden niet in behandeling genomen!
- Door het eerst noemen van de plaatsen waar de orgels staan die u wilt bespelen, bevordert u een vlotte(re) afhandeling.
- Na aanmelding ontvangt iedere speler een bevestiging van de afgesproken speeltijden. De dispositie van de orgels zijn te vinden op de website van de Stichting Hinszorgel.
- Per bespeler wordt een bijdrage gevraagd van € 20,00 ongeacht het aantal orgels dat men wil bespelen. Op vertoon van het bewijs van deelname hebben de deelnemers aan de Orgeldag Noord Nederland gratis toegang tot het middagconcert om 17.00 uur in Leens dat dit jaar wordt verzorgd door Willem van Twillert, organist Johanneskerk te Amersfoort.


17.05 -18.05 Workshop door Leo van Doeselaar
De Andriessen/De Klerk Stichting organiseert op 17 en 18 mei 2019 een tweedaagse workshop in de Haarlemse St. Josephkerk. De bekende organist Leo van Doeselaar zal dan lesgeven over een aantal door hem geselecteerde orgelwerken van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk. Deze gratis workshop is bedoeld voor conservatoriumstudenten orgel en net afgestudeerde organisten. Toehoorders zijn welkom tegen een kleine vergoeding.
Tijdens het Andriessen/De Klerk Festival 2017 verzorgde Leo van Doeselaar – zelf een oud-leerling van Albert de Klerk – al een workshop over de orgelwerken van Andriessen en De Klerk. De reacties waren zo positief, dat studenten en net afgestudeerde organisten opnieuw de unieke kans krijgen om kennis te maken met dit bijzondere repertoire. Van Andriessen zijn geselecteerd de Sinfonia (compleet) en de nummers 2 en 3 uit de Quattro Studi. Van Albert de Klerk behandelt Leo van Doeselaar Vexilla regis, Toccata en Passacaglia uit de Tien Orgelwerken, het Ricercare en ‘Dic nobis Maria’ (meditatie 1) uit de Tres Meditationes Sacrae.
De workshop vindt plaats in de Haarlemse St. Josephkerk, de kerk waaraan Andriessen en De Klerk zelf verbonden zijn geweest. In de ochtend vinden de lessen van Leo van Doeselaar plaats. 's Middags krijgen de actieve deelnemers de gelegenheid om op het Adema-orgel te studeren. De twee workshopdagen worden op zondagmiddag 19 mei afgesloten met een openbaar concert in de St. Josephkerk. De deelnemers zullen daarbij het resultaat aan het publiek laten horen. Dit concert is gratis toegankelijk.
Conservatoriumstudenten en net afgestudeerde organisten kunnen zich als actieve deelnemers aanmelden bij de Andriessen/De Klerk Stichting. Toehoorders kunnen de workshop bijwonen tegen een vergoeding van 15 euro per ochtend en 25 euro voor beide ochtenden. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden op de website van de Andriessen/De Klerk Stichting: www.andriessendeklerkstichting.nl
Plaats: St. Josephkerk, Jansstraat 43, Haarlem
Data workshop: vrijdag 17 en zaterdag 18 mei 2019 (9.30-14.00 uur)
Deelnemers gratis toegang; toehoorders € 15,- per ochtend en € 25,- voor 2 ochtenden
Datum concert: zondag 19 mei 2019 (aanvang 15.30 uur)
Toegang gratis, collecte bij de uitgang


21.06 - 28.06 Alkmaar Orgel Festival Holland 2019
Info: https://www.orgelfestivalholland.nl

25.05 Het liefste lied van overzee Songs of Praise in de taal van Sytze de Vries
Op zaterdag 25 mei a.s. wordt het TIENDE OECUMENISCH LIEDFESTIVAL gehouden,ditmaal in de Groninger Martinikerk, (13:00-17.15), bedoeld voor iedereen die graag zingt,en speciaal voor liefhebbers van het Engelse kerklied, de hymn.
Koor- en samenzang zullen deze middag vullen, in een hopelijk (over)volle Martinikerk.
Deze wordt geleid door Daniël Rouwkema, specialist (en opgeleid) in de Engelse kerk- en koormuziek, daarbij geholpen door het koor Choral Voices.
Naast de veelvuldige samenzang er is ook ruimte voor fraaie Engelse koorwerken en orgelmuziek, op het beroemde Schnitgerorgel.
Daartoe komt uit Engeland over Leonard Sanderman, director of music en werkzaam aan de Universiteit van York.
Uit beide delen ‘Het liefste Lied’ van overzee zijn twee complete Festivals met Lezingen en Liederen samengesteld, voor de Advents- en voor de Kersttijd, met koorzettingen van Dirk Zwart. Beide (directie- zowel als kooruitgaven) worden deze middag gepresenteerd.
Christiaan de Vries, organist van de Lutherse Spuikerk in Amsterdam, en ook al deze jaren vaste huisorganist van het Liedfestival, tekent weer voor de begeleiding van de samenzang.
De presentatie van de middag is in handen van Sytze de Vries, die ook zal voorgaan in de afsluitende Choral Evensong, het dagelijkse gezongen koorgebed in de Anglicaanse traditie.
Info en opgave voor deelname www.liedfestival.nl

25.05 Voorjaarsexcursie Stichting Internationale Orgelreizen naar Kampen.
Stadsorganist Ab Weegenaar zal de gastheer zijn en mede ‘zijn’ instrumenten presenteren. Als gebruikelijk zal de vaste organist van de stichting, Frank van Wijk (Bergen/Alkmaar) gevarieerde programma’s spelen. Bezocht worden de Buitenkerk ofwel Onze-Lieve-Vrouwekerk (Hinsz 1754, IIP/20), de Broederkerk (Van Gruisen 1822, IIP/32), alwaar ook de lunch met soep en broodjes geserveerd wordt, en tenslotte de beide orgels van de Bovenkerk (Hinsz 1743, IVP/56 & koororgel Reil 1999, IIIP/29). In de Bovenkerk sluiten wij de dag af met een borrel.
Info: www.internationaleorgelreizen.nl

30.05 - 02.06 Bachs Norddeutsche Reiselr Hanseatische Orgel-Studien exkursion auf den Fufispure desjungen Bach(D)
Zielorte: die Hansestadte Lüneburg, Hamburg und Lübeck mit ihren Hauptkirchen und zum Teil weltberühmten Orgeln
Reiseleitung: Wolfram Adolph, Jens Wollenschlager (Tübingen) und Volker Ellenberger (Mainz)
Info/Anmeldung: Louis-Vierne Institut Saarbrücken (LVI) louis.vierne.institut@gmail.com  www.ifo-classics.com

30.05 - 02.06 Orgelreise Baden - Pfalz -Elsass I Orgeln rechts und links des Oberrheins ID/F]
Zielorte: Hasenmaier-Orgel (1749) in Bretten; Overmann-( gel (1843) in Zaisenhausen, Stiefell-Orgeln in Karlsbad-Langensteinbach (1786) und in St. Alexander, Rastatt (1824), Orgeln der Orgelbau-Dynastie Stumm, Geib-Orgel (1775) in Lambrecht, Dubois-Orgel (1766) der Abteikirche St. Peter und Paul in Wissembourg, Andreas-Silbermann-Orgel (1709) sowie Orgelmuseum in Marmoutier
Reiseleitung: KMD Hans-Eugi Ekert (Erdmannhausen)
Anmeldeschluss: 22.2.2019 Info/Anmeldung: Verband Evangelische Kirchenmusik in Württemberg e. V. www.kirchenmusik-wuerttemberg.de

30.05 - 01.06 Jahrestagung / Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft für Orgeldokumentation e.V. (IAOD)
In Würzburg und Geiselwind-Rehweiler (Unterfranken): . Führungen zur Klais-Orgel in der Musikhochschule Würzburg und den Orgeln im Kloster Ebrach sowie durch die private Sammlung in der Internationalen Musikakademie Rehweiler durch Professor Christoph Bossert. Information:
Dr. Markus Zimmermann, Weiherstraße 1. 79232 March-Buchheim, Telefon: +49 7665 93821-7, Fax -9, E-Mail: mkzimmermann@t-online.de


June

05.06 - 07-06 orgelbusreis Ostfriesland
De organist Gijsbert Lekkerkerker organiseert een 3 daagse orgelbusreis naar Ostfriesland.
Aanleiding is 300 ste sterfdag van de orgelmaker Arp Schnitger. Bezocht worden de Schnitger orgels in de Ludgerikerk in Norden, Georgskerk in Weener, St.Petri en Paulkerk in Cappel. Het Schnitger orgel in Cappel werd bekend in de jaren 50 door Helmut Walcha met de orgelwerken van J.S. Bach „
In Weener zal er ook rondleiding zijn door het Organeum Orgelmuseum o.l.v. Ludolf Heikens.
Ook worden orgels bezocht in de Warnfried kerk in Osteel uit 1619 van Edo Evers uit Groningen.
Het Klapmeyer-orgel in de St.Nikolaikerk van Altenbruch uit 1730 en het Van Holy-orgel in de Sankt Bartelomauskerk van Dornum uit 1710.
Overnachting in het Bavaria Hotel in Oldenburg en we gaan met de VIP-autobus van Brouwertours uit Noordwijk.
Er zijn reeds 33 aanmeldingen waarvan er 15 organisten zijn die op 4 historische orgel kunnen spelen. Opstapppen in Utrecht.
De reissom op basis van half pension een twee persoonskamer is EUR 425,+ pp Bij een eenpersoonskamer EUR 450,= pp
De reisleiding heeft Hennie Lekkerkerker.
Vraag de folder aan bij Orgelreizen, Burgm.Timmermanslaan 127, 3481 BR Harrmelen, Tel: 0348 444780 of per e-mail
acg.lekkerkerker@planet.nl  zie ook www.gijsbertlekkerkerker.nl

14.06 - 15.06 Stichting Vox Humana buitenlandexcursie naar Duitsland.
Twee recent gebouwde symfonische orgels staan op het programma. Het gaat dan om het Eule-orgel in de Konstantinbasilika in Trier en het Mayer-orgel in de Sankt Kastor te Koblenz. Daarnaast worden de Klais-orgels in Altenberg en Himmerod gepresenteerd.
De Duitse toporganisten Andreas Meisner, Martin Bambauer en Wolfgang Seifen verlenen hun medewerking aan exclusieve concerten voor de deelnemers van deze excursie.
De te bezoeken locaties zijn: • Dom Altenberg • Konstantinbasilika Trier • Abtei Himmerod • Sankt Kastor Koblenz
De excursie is compleet verzorgd met:
• busreis • koffietafel, diner en hotelovernachting op vrijdag • ontbijt, koffie en lunch op zaterdag • toegang tot de kerken en concerten
De kosten van deze excursie bedragen:
• Donateurs Vox Humana: € 249,00
• Overige deelnemers: € 279,00
Meer informatie en inschrijven via https://www.stichtingvoxhumana.nl/excursie-duitsland-2019/


29.06 Zomerse Orgelronde Hilvarenbeek-Diessen
14.00 – Start in Petruskerk, Hilvarenbeek(Vrijthof)
15.30 - Willibrorduskerk, Diessen (Kerksingel)
16.30 – Afsluiting in Orgelmuseum, Hilvarenbeek (De Beerten 17a)
Ad van Sleuwen en Jac Peeters (orgel)
Zomerse Orgelronde Hilvarenbeek en Diessen
Ad van Sleuwen en Jac Peeters (orgel)
De orgelronde start om 14.00 uur in Hilvarenbeek met de bespeling van de orgels in de Petruskerk (Vrijthof). Aansluitend begeven de deelnemers zich op eigen gelegenheid per fiets of auto naar de Willibrorduskerk (Kerksingel) Diessen, waar de orgelbespeling om 15.30 uur begint. De orgels in beide kerken worden gevarieerd bespeeld: solistisch, in tweespraak en als begeleidins-instrument. Het programma is toegesneden op een breed publiek en zal mondeling worden toegelicht. Daarbij kan het publiek niet alleen genieten van het gangbare orgelrepertoire, maar maken de organisten Ad van Sleuwen en Jac Peeters ook uitstapjes naar wat lichtere genres. De hierop volgende terugtocht naar Hilvarenbeek eindigt in het Orgelmuseum (De Beerten 17a). Hier kan onder de vrolijke klanken van de daar aanwezig dans- en straatorgels en het genot van een drankje nog wat worden nagepraat. Kaarten voor dit middagvullende evenement zijn á € 15,00 per persoon vanaf 13.30 uur verkrijgbaar bij de ingang van de Petruskerk.
Informatie: secratariaat.orgelkring@gmail.com
web-site: www.orgelkringmiddenbrabant.nl
July

05.07 - 04-08 Schwäbisch Gmünd Festival Europäische Kirchenmusik
Info: www.kirchenmusik-festival.de

07.07 - 12.07 Académie d'improvisation à l'orgue des pays de la Loire
Organisée par en partenariat avec Les Amis de l'Orgue de Cheviré-le-Rouge, Les Amis des Notre-Dame de la Légion d’Honneur – Longué, Orgues en Pays Fléchois, Les Amis des Orgues de la Cathédrale du Mans.
More information you can find on the flyer

20.07 - 26.07 23rd Organ Academy Fray Joseph de Echevarria by the Asociación de Amigos del Órgano de Palencia
The Historical Organs of the province of Palencia (Spain). This year has teachers Javier Artigas, Roland Dopfer, Monica Melcova, Roberto Fresco, Grégoire Rolland and Enrique Igoa. You can find program and other information on our WEB: www.aaopalencia.org  During the days of the Academy concert will take place by the course teachers and other guest organists. The concert program will be soon on the web.

22.07 - 23.07 Orgel-lmprovisation und Liturgisches Orgelspiel Evangelische Martinskirche in Münsingen (D)
Dozentin: Prof. Christiane Michel-Ostertun (Mannheim) Themen: Freie Stücke zum Eingang, ausdrucksvolle Improvisationen zur Lesung, Intonationen im klassischen Stil und verschiedene Begleitstrophen
Zielgruppe: Hauptamtliche Kir-chenmusikerlnnen, fortgeschrittene nebenamtliche Organistlnnen
Anmeldeschluss: 6. Juni 2019
Info/Anmeldung: Verband Evangelische Kirchenmusik in Würt-temberg e.V.(s. o.)

23.06 -26.06 Werkweek voor liturgie en kerkmuziek 2019
Hou je van kerkmuziek? Wil je je verdiepen in de betekenis van liturgie? Kom dan naar de Werkweek voor liturgie en kerkmuziek in Hoeven. De werkweek staat open voor iedereen. De deelnemers gaan een week lang intensief aan de slag met kerkmuziek onder leiding van een team enthousiaste musici en theologen. De ervaring leert dat ze na afloop vol inspiratie weer naar huis gaan.
Thema ‘Licht’
Dit jaar staat de Werkweek in het teken van de ‘Licht’. In liturgie speelt licht een grote rol. En als dat voor liturgie geldt, dan ook voor de muziek daarbinnen. Een van de oudste liederen van de kerk is de lichthymne Phos Hilaron - 'vrolijk, vreugdevol, vriendelijk licht'. Denk verder aan de Intocht van het Licht en de Lof aan het Licht in de viering van de Paasnacht.
In de werkweek van 2019 komen allerlei aspecten van licht aan bod. Allereerst in de dagelijkse vieringen, en verder al zingend, spelend en bezinnend. Het programma is zo opgezet dat er gezamenlijke bijeenkomsten zijn, terwijl daarnaast ieder een hoofdvak naar keuze volgt (koorzang, dirigeren, orgel/piano en theologisch-liturgische verdieping). Daar komt dan ook nog de mogelijkheid voor bijvakken bij. Dit jaar o.a. poëzie in de liturgie.
Stof genoeg dus voor verdieping, muziek genoeg om te zingen en reden genoeg om te vieren. De vaste locatie, het voormalige klooster Bovendonk in Hoeven, draagt het nodige bij aan de sfeer.
Gastspreker
Ieder jaar is er een gastspreker die het thema vanuit zijn of haar deskundigheid belicht. Dit jaar is dat Thomas Quartier, docent rituele, liturgische en monastieke studies aan de universiteiten van Nijmegen en Leuven en tevens benedictijner monnik.
Huis van de Kerkmuziek
De Werkweek Liturgie en Kerkmuziek heeft een eerbiedwaardige geschiedenis die teruggaat tot de vroege jaren ’70 van de 20ste eeuw en het verschijnen van het Liedboek voor de Kerken. Sindsdien komt er ieder jaar opnieuw een grote groep bij elkaar om zich te verdiepen in allerlei aspecten van liturgie en kerkmuziek en elkaar te inspireren. Tot vorig jaar was het een activiteit van de Protestantse Kerk. Met ingang van 2019 valt deze werkweek onder het Huis van de Kerkmuziek. Zie www.huisvandekerkmuziek.nl/werkweek-hoeven.
Praktisch
Wat: Werkweek voor liturgie en kerkmuziek 2019
Wanneer: dinsdag 23 juli, aankomst 9.30 - 11.00 uur - vrijdag 26 juli, vertrek 14.00 uur
Waar: Conferentiecentrum Klooster Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven, www.bovendonk.nl
Informatie, aanmelden: www.huisvandekerkmuziek.nl/werkweek-hoeven
Vragen: http://www.huisvandekerkmuziek.nl/contact-opnemen


28. 07-03.08: GdO Jahrestagung Hamburg
Leitung: KMD Prof. Christoph Schoener und KMD Andreas Fischer
Information www.gdo.de

29.07 - 03.08 38. Internationaler Orgelkurs für alte Musik an den historischen Orgeln zu Montblanc, El Vendrell und Vielha (Katalonien, Spanien). Dozenten: Jörg-Andreas Bötticher (Basel): Süddeutsche Komponisten; Pablo Taboada (Madrid): Iberische Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts; Eudald Danti (Barcelona): Dieterich Buxtehude. Dozenten- und Teilnehmerkonzerte sowie Exkursionen zu weiteren historischen Orgeln. Information und Anmeldung: Eudald Danti Roura, Passeig de Sant Joan, 14, 4° 2a, E-17500 Ripoll (Girona) Spanien. E-Mail: eudal-dedr@gmail.com , Internet: https://www.icorguehistoric.org 

August

07.08 - 12. 08 Orgelkurs für Anfänger und Fortgeschrittene  in Pontaumur (Auvergne), Frankreich
An der nachgebauten Wender-Orgel von Arnstadt mit Helga Schauerte-Maubouet (Paris) unter dem Thema „Bach und zeitgenössische Komponisten“. Information und Anmeldung bei helgaschauerte@aol.com

10.08 - 15.08 International Summer Academy Landcommanderij Alden Biesen - Belgium
a. Choir Academy (baroque and/or new music)
b. Baroque Orchestra and Chamber Music (on baroque instruments only)
c. Organ Academy (on various important historical instruments in the EU-regio
Open for baroque instrumentalists, organists and chorists/vocalists (all voices); Professionals, music students, and experienced amateur musicians/singers.
Participation:
• Registration fee: € 200 (choir), € 250 (baroque instrumentalists & organ)
• Room and board: € 350 (full board) - € 225 (bed and breakfast)
• Application form: visit our website (closing date: July 15th 2019)
Information, repertoire & detailed itinerary: www.organum-aldenbiesen.be  Contact: info@organum-aldenbiesen.be


September

04.09 - 15.09 XIV. Internationaler Gottfried-Silbermann-Orgelwettbewerb Freiberg in Sachsen (D)
Jury: Albrecht Koch (Freiberg; Vorsitz), Pavel Cemy (Prag), Lorenzo Ghielmi (Mailand), Rie Hiroe (Tokio), Erwan Le Prado (Paris), Ludger Lohmann (Stuttgart), Michael Schönheit (Merseburg)
Bewerbungsschluss: 30.4.2019
Info/Anmeldung: Gottfried-Silbermann-Gesellschaft e.V.
Fon +49(0)3731/22248, kontakt@silbermann.org www.silbermann.org

08.09 - 14.09 7th International Organ Competition Dudelange 2019
Stahlhuth-Jann-organ (IV/78) at St. Martin’s Church in Dudelange (Luxembourg)
Interpretation competition September 08-13; Master class September 13 & 14
Jury: President: Bernard FOCCROULLE (Belgium); Members : Paul BREISCH (Luxembourg), Kay JOHANNSEN (Germany), Monica MELCOVA (Spain)
Application: candidates born as of Sept. 1, 1984 / maximum number of admitted participants: 40 / application deadline: July 15, 2019.
Program: Qualifying round, semi final round and final round: candidate chooses program
Master class by jury members on September 13 & 14
www.orgue-dudelange.lu  for application forms and more information email: competition2019@orgue-dudelange.lu 

14.09 - 21.09 Arbeitstagung GdO in Bratislava und Spis (Slowakei)
Arbeitstagung mit Exkursionen zu historischen Orgeln in Bratislava, Modrä, Trnava, Kezmarok, Levoca u. a. Leitung: Jin Kocourek und Bert Wisgerhof.
Für weitere Informationen: jiri.kocourek@euleorgelbau.de  oder bert.wisgerhof@gdo.de

14.09 vanaf 13.00 uur (toegang: vrij) Nationale Orgeldag in Tilburg
St. Dionysius (Heikesekerk) Tilburg (Stadhuisstraat) Inloopconcerten, workshop en mogelijkheid de orgels te bespelen.
Rob Nederlof en Iskander Zalialdinov (orgel)
Op deze Nationale Orgeldag zal de Heikesekerk vrij toegankelijk zijn en zullen er inloopconcerten, workshop en mogelijkheid de orgels te bespelen zijn.
Franssen-Vermeulen (1916) rest.: Elbertse (2015) en het Van Nes-orgel (2005)
Vanaf 13.00 tot 16.00 uur zijn de organisten Rob Nederlof en Iskander Zalialdinov uw gastheren.

18.09 - 22.09 Orgelstudienfahrt nach Trier und Umgebung mit Luxembourg
Mit Christoph Grohmann sowie Hausorganisten. Buszustieg in Rheda-Wiedenbrück, Bielefeld und Seesen. Organisatorische Leitung und Anmeldung: Claudia Schaare, Am Berge 1, D-38723 Rhüden, Tel/Fax: +49 5384 907454, E-Mail: d.o.c.schaare@t-online.de

October

10.10 - 12.10 7TH International Organ Competition Jan Pieterszoon Sweelinck 2019
October 10 Oude Kerk Amsterdam October 11 Sint Bavo Kerk Haarlem October 12 Nieuwe Kerk Amsterdam
Info: www.organcompetitionsweelinck.nl
For frther information: matteoimbruno@gmail.com
Jury: Bernard Winsemius - Amsterdam (President of the jury), Alessio Corti - Milano, Kent Tritle - New York, Erwin Wiersinga - Groningen, Wolfgang Zerer - Hamburg
Jury Preselection: Martin Haselböck - Austria, Andrea Marcon - Italy, Jonathan William Moyer - USA
Program Preselcyion
The competition is open to all organists of any age.
For participation in the preliminary round, candidates must submit an Mp3 recording on which they present the following works:
JAN PIETERSZOON SWEELINCK Variation Psalm 116
JOHANN SEBASTIAN BACH Praeludium and fuga BWV 545
The jury will determine which 7 candidates will be admitted to the competition.
The recordings will be judged anonymously. A competitor's placement in the pre-selection round will not have any bearing on the final result.
The recordings and application forms must be received before June 1st, 2019. The results of the pre-selection round will be announced on the website by July 1st, 2019.
PROGRAM COMPETITION: All 7 competitors must play 3 programmes with a maximum length of 20 minutes each.
Progamme I: Played on the large organ of Oude Kerk - Amsterdam
The programme is free, but must include at least one work by Scheidemann, Scheidt, Reincken or other composers from the Sweelinck’s School.
Progamme II:Played on the Christian Müller organ of St Bavo's Church - Haarlem
The programme must consist of
• one or two works from the North German Baroque repertoire
• one work by J.S. BACH
Programme III Played on the large organ of Nieuwe Kerk - Amsterdam
The programme is free, but must include at least one work by J.P. Sweelinck
PRIZES: 1st prize: € 3.000,- 2nd prize: € 2.000,- 3rd prize: € 1.000,- sponsor Nicola Puccini - organ bilder
ORGAN DISPOSITIONS:
Oude kerk: www.orgelsite.nl/amsterdam10.html
St. Bavo Kerk: www.orgelsite.nl/haarlem.htm
Nieuwe Kerk: www.orgelsite.nl/amsterdam2.html

14.10 – 19.10 36e orgelreis naar Belgisch en Frans Vlaanderen en de stad Brussel
.
Vanuit standplaats Oostende worden niet alleen kleinere orgels (zoals Oostkamp, Haringe en diverse instrumenten in Frans Vlaanderen) bezocht; het streven is er op gericht ook de kathedrale instrumenten in Brussel, Antwerpen, Ieper en Saint-Omer aan te doen. Ook dan is het Frank van Wijk, die in een week tijd een omvangrijke hoeveelheid stukken uit alle perioden van de orgelliteratuur ten gehore zal brengen, waaronder vanzelfsprekend de Belgisch-Franse Barok en highlights uit de Romantiek.
Info: www.internationaleorgelreizen.nl

 

NovemberDecember