Home


Welkom op de website van Het ORGEL


Europa's oudste tijdschrift over orgelkunst. Het ORGEL is een Nederlands tijdschrift en wordt uitgegeven door de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici.
Deze site bevat samenvattingen van de artikelen in Het ORGEL in het Nederlands, Duits, Frans en Engels. Elke twee maanden zullen we de nieuwste samenvattingen aan de site toevoegen (klik op de knop [Artikelen] hierboven om de laatste samenvattingen te lezen).

De site is compleet met een overzicht van orgelconcerten in Nederland en festivals in
Europa (Agenda) en een uitgebreide collectie links naar andere interessante orgelsites.
Een krachtige zoekmachine is eveneens beschikbaar evenals een helpfunctie.

Wilt u abonnee worden? Vul dan het formulier in op http://www.kvok.nl

 


In het recente nummer....


Het ORGEL - jaargang 114 nummer 2

In het nieuwste nummer opent Bart van Buitenen onder de titel ‘Orgels van bezinning’ een serie artikelen over orgelbouw voor de wereldtentoonstellingen zoals die sinds ca. 1850 in verschillende landen gehouden werden.
De artikelenreeks zal zich vooral richten op de Nederlandse bijdragen. Het eerste, inleidende deel is echter gewijd aan de perceptie van tentoonstellingsorgels in de Nederlandse pers.
Over de herkomst van de kas van het zogeheten Maarten Seijbel-orgel in het Nationaal Orgelmuseum te Elburg is al het een en ander gepubliceerd. Maar tot op heden was onbekend wie de kas gebouwd heeft. In zijn artikel identificeert Frans Jespers de bouwer.
In het maartnummer wordt ruim aandacht besteed aan het fameuze Hinsz-orgel in de Martinikerk te Bolsward. Rogér van Dijk nam de beschrijving van de geschiedenis en van het instrument voor zijn rekening. Henk de Vries schreef een klankimpressie. In kaderteksten wordt aandacht geschonken aan de organisten van het Bolswarder Hinsz-orgel. Deze teksten schreef Auke H. Vlagsma.
Martin Moree schreef een artikel over Bernard Renooij (1915-2006), die lange tijd organist van de Kloosterkerk te Den Haag was en als componist bijna onopvallend zijn weg ging.
Moree gaat in op Renooij’s orgeloeuvre. Naast het geven van een overview van Renooij’s compositorische nalatenschap, wordt vooral de vraag beantwoord in hoeverre dat oeuvre onopvallend is.
In 2016 bestond het Frobenius-orgel in de Hervormde Kerk te Oude-Tonge vijftig jaar. Bij die gelegenheid kreeg het instrument van rijkswege de monumentenstatus. Wim Visser dook in de archieven om de ontstaansgeschiedenis van het orgel te reconstrueren. De totstandkoming van het orgel ging bepaald niet zonder slag of stoot, zo blijkt uit Vissers artikel.
Gerrit Hoekstra sluit het maartnummer af met een artikel waarin hij de kerkmusicus, organist en beiaardier Willem Mesdag herdenkt, die op 8 januari jongstleden op 87-jarige leeftijd overleed.


Voor een abonnement: www.kvok.nl/lidmaatschap.php

Voor losse nummer: verkoop@kvok.nl