Home


Welkom op de website van Het ORGEL


Europa's oudste tijdschrift over orgelkunst. Het ORGEL is een Nederlands tijdschrift en wordt uitgegeven door de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici.
Deze site bevat samenvattingen van de artikelen in Het ORGEL in het Nederlands, Duits, Frans en Engels. Elke twee maanden zullen we de nieuwste samenvattingen aan de site toevoegen (klik op de knop [Artikelen] hierboven om de laatste samenvattingen te lezen).

De site is compleet met een overzicht van orgelconcerten in Nederland en festivals in
Europa (Agenda) en een uitgebreide collectie links naar andere interessante orgelsites.
Een krachtige zoekmachine is eveneens beschikbaar evenals een helpfunctie.

Wilt u abonnee worden? Vul dan het formulier in op http://www.kvok.nl

 


In het recente nummer....


Het ORGEL - jaargang 112 nummer 6

Het recente nummer is deels gewijd aan Max Reger die honderd jaar geleden overleed. Jan Smelik beschrijft in zijn artikel 'Reger in Het Orgel' wat vanaf 1900 tot 1950 in het NOV-blad geschreven is over Regers orgelmuziek. Een verhaal over waardering en verzet tegen Reger en over vraagstukken omtrent de uitvoering van zijn orgelmuziek.
De vraag naar de tempi waarin Regers orgelmuziek gespeeld moet worden, houdt tot op heden de gemoederen bezig. Cor van Wageningen bespreekt dit onderwerp in zijn artikel ‘“Meist liegt der Rhythmus in der Tiefe der kleineren Notenwerte”’. Hij benadert de materie vanuit een nog niet eerder gebezigde invalshoek en betoogt dat Reger een hoogstpersoonlijke systematiek ontwikkeld had wat betreft de relatie tussen tempo en Italiaanse tempoaanduidingen.
Fred van Lieburg publiceert een artikel over confessionele organistenverenigingen vanaf 1890 tot heden: waarom ze ontstonden, hoe ze zich tot elkaar verhielden en kan over hun historische rol in de nationale orgelcultuur gezegd worden?
Jan R. Luth, hymnoloog aan het Instituut voor het Christelijk Cultureer Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen, gaat in november met pensioen. Ter gelegenheid daarvan interviewde Jan Smelik hem. Een gesprek over o.a. de orgelcultuur, het kerklied en Johann Sebastian Bach.
Erik Zuurbier presenteert in zijn artikel een klavierindeling en computerprogramma die het mogelijk maken om orgelwerken van Bach in de reine stemming te spelen.
Paul Peeters geeft een aanvulling op de artikelen over bovenslepen die eerder dit jaar in Het ORGEL gepubliceerd werden. Het betreft een achttiende-eeuwse variant die door de orgelbouwers Gebr. Wagner werd toegepast.
Pieter Dirksen bespreekt de omvangrijke, tweedelige uitgave Choralvariationen für Orgel van Daniel Magnus Gronau, Cor van Wageningen recenseert Band. I/7 (Orgelwerke III) van de Reger-Werkausgabe. Tot slot kruisen Hayo Boerema en Sietze de Vries de degens over het Internationaal Orgelconcours Haarlem.