Home


Welkom op de website van Het ORGEL


Europa's oudste tijdschrift over orgelkunst. Het ORGEL is een Nederlands tijdschrift en wordt uitgegeven door de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici.
Deze site bevat samenvattingen van de artikelen in Het ORGEL in het Nederlands, Duits, Frans en Engels. Elke twee maanden zullen we de nieuwste samenvattingen aan de site toevoegen (klik op de knop [Artikelen] hierboven om de laatste samenvattingen te lezen).

De site is compleet met een overzicht van orgelconcerten in Nederland en festivals in
Europa (Agenda) en een uitgebreide collectie links naar andere interessante orgelsites.
Een krachtige zoekmachine is eveneens beschikbaar evenals een helpfunctie.

Wilt u abonnee worden? Vul dan het formulier in op http://www.kvok.nl

 


In het recente nummer....


Het ORGEL - jaargang 115 nummer 1

Het eerste nummer van jaargang 115 opent met een artikel van Peter Ouwerkerk over de toekomst van de orgelcultuur. Het Internationaal Orgelfestival Haarlem, waarvan de auteur onder meer zakelijk leider is, probeert de afgelopen jaren met diverse activiteiten (waaronder de Young Talent-klas) de jeugd voor het orgel te winnen. Het artikel beschrijft niet alleen de successen maar ook de mislukkingen waaruit leringen te trekken zijn.
Auke H. Vlagsma opent in dit nummer een nieuwe serie: ‘Moderne orgelfronten’. In beknopte artikelen zal hij een aantal opmerkelijke fronten onder de aandacht brengen. De serie opent met het orgelfront in de Cathédrale Notre-Dame van Evreux.
Vorig jaar overleed organist en componist Piet Kee (1927-2018). Jos van der Kooy en Harmen Trimp gaan in op de invloeden van de Duitse orgelbeweging op Kee’s werk. Ook wordt de visie van Piet Kee op het orgel en het orgelspel beschreven, evenals stijlkenmerken en stijlfiguren van Kee’s composities.
Auke H. Vlagsma geeft een overzicht van het leven en werk van orgelmaker Albert Kiespenning. Hij gaat in zijn artikel in op de projecten van Kiespenning die meer inhielden dan het reguliere orgelonderhoud.
Welk beleid voert de redactie van Het Orgel ten aanzien van opname van artikelen, en hoe ziet zij de functie van het blad? In het artikel ‘Een kijkje in de keuken van de redactie’ behandelt hoofdredacteur Jan Smelik diverse zaken die een rol spelen bij de onderwerpskeuze en het opnamebeleid van artikelen.
In dit eerste nummer van 2019 start de rubriek ‘Een eeuw geleden’. Hierin worden berichten en artikeltjes geplaatst uit de editie van het nummer dat precies honderd jaar geleden verscheen, in dit nummer dus uit het januarinummer van 1919. In dat nummer van Het Orgel werd de rubriek ‘Het bezoldegingsvraagstuk’ geopend, waarin berichten geplaatst werden over de salariëring van organisten.
Het nummer bevat twee In memoriams: Jan Kleinbussink schreef een artikel ter nagedachtenis aan orgel- en klavecimbelbouwer Gerrit Klop, die op 5 december 2018 overleed. Hans van Gelder wijdt een artikel aan de nagedachtenis van zijn orgeldocent André Verwoerd, die op 9 december overleed.
Tot slot bevat het nummer een aantal recensies: Olga de Kort bespreekt de Baerenreiter-uitgave van de orgelwerken van Alexander Glazoenov; Dirk Luijmes recenseert de bundel ‘De hemel draait nog – over Jan Welmers’, en Cees van der Poel schreef een bespreking van de dvd ‘De kleur van licht’.

Voor een abonnement: www.kvok.nl/lidmaatschap.php

Voor losse nummer: verkoop@kvok.nl